\r\n","imagePathList":["https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb32348fa72641cfa5b35b32096a1186x/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hb62fac3dabd24592a98a759b561f01224/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H8e58f960d9484c0ca8d37129c2be5946U/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H5453513d37ec46259fe778e1bd37844be/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Heb85495c4a7a4ca0b2693fc873714702C/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg"],"itemDetailInfoResult":{"abInfo":{"detailNewVersion":0,"hideCustomerService":false,"openDescHover":true,"rmStoreLevelAB":true},"bigSaleInfo":{"bigPreview":false,"bigSell":false,"bigSellLeftDays":0,"bigSellLeftHours":0,"bigSellLeftMinutes":0,"bigSellLeftSecs":0,"bigSellProduct":false,"hasMobileDisPrice":false,"hiddenBigSalePrice":false,"showCountdownTimer":true},"bigsaleResource":{"resource":{}},"blackListInfo":{"inBlackList":false},"breadCrumbInfo":{"categoryName":"Strona główna","categoryUrl":"//pl.aliexpress.com/","pathList":[{"cateId":0,"name":"Strona główna","remark":"","url":"//pl.aliexpress.com/"},{"cateId":0,"name":"Wszystkie kategorie","remark":"","target":"Wszystkie kategorie","url":"//pl.aliexpress.com/all-wholesale-products.html"},{"cateId":509,"name":"Cellphones & Telecommunications","remark":"","target":"Cellphones & Telecommunications","url":"//pl.aliexpress.com/category/509/cellphones-telecommunications.html"},{"cateId":200084017,"name":"Mobile Phone Accessories","remark":"","target":"Mobile Phone Accessories","url":"//pl.aliexpress.com/category/200084017/mobile-phone-accessories.html"},{"cateId":100003571,"name":"Mobile Phone Chargers","remark":"","target":"Mobile Phone Chargers","url":"//pl.aliexpress.com/category/100003571/mobile-phone-chargers.html"}]},"categoryInfo":{"categoryName":"Mobile Phone Chargers","categoryUrl":"//pl.aliexpress.com/category/100003571/mobile-phone-chargers.html","kidBaby":false,"secondLevelCategoryId":100001205,"topCategoryId":509},"categoryTagInfo":{"cardCoupon":false,"falseHair":false,"giftCard":false},"currencyInfo":{"baseCurrencyCode":"USD","baseCurrencySymbol":"US $","baseSymbolFront":false,"currencyCode":"USD","currencyRate":1.0,"currencySymbol":"US $","enableTransaction":true,"multiCurrency":true,"symbolFront":false},"detailDescInfo":{"descriptionUrl":"https://aeproductsourcesite.alicdn.com/product/description/pc/v2/pl_PL/desc.htm?productId=4000056415362&key=H51bcb734bdb542f59e739fbe7d11e67a7.zip&token=f0a5f1da499850f3d88d6026018a9cf3"},"extraInfo":{"aeOrderFrom":"mall_detail","complaintUrl":"//report.aliexpress.com/health/reportIndex.htm?product_id=4000056415362&b_login_id=cn1522194534fpkt","detailPageUrl":"//pl.aliexpress.com/item/4000056415362.html","productDetailImageUrl":"//www.aliexpress.com/item-img/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa/4000056415362.html","seoTitle":"R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon","showCoinAnim":false},"feedbackInfo":{"averageStar":"4.8","averageStarRage":"95.0","display":true,"evarageStar":"4.8","evarageStarRage":"95.0","fiveStarNum":279,"fiveStarRate":"89","fourStarNum":12,"fourStarRate":"4","oneStarNum":10,"oneStarRate":"4","positiveRate":"89.5","threeStarNum":7,"threeStarRate":"2","totalValidNum":312,"trialReviewNum":0,"twoStarNum":4,"twoStarRate":"1"},"guaranteeInfo":{"forcePromiseWarrantyJson":"{}","hasOverseaWarehouse":false,"warranyDetailJson":"[]"},"imageInfo":{"image250PathList":["https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb32348fa72641cfa5b35b32096a1186x/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hb62fac3dabd24592a98a759b561f01224/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H8e58f960d9484c0ca8d37129c2be5946U/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H5453513d37ec46259fe778e1bd37844be/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Heb85495c4a7a4ca0b2693fc873714702C/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_250x250.jpg"],"image640PathList":["https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb32348fa72641cfa5b35b32096a1186x/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hb62fac3dabd24592a98a759b561f01224/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H8e58f960d9484c0ca8d37129c2be5946U/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H5453513d37ec46259fe778e1bd37844be/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Heb85495c4a7a4ca0b2693fc873714702C/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg"],"imageExist":true,"imagePathList":["https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb32348fa72641cfa5b35b32096a1186x/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hb62fac3dabd24592a98a759b561f01224/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H8e58f960d9484c0ca8d37129c2be5946U/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H5453513d37ec46259fe778e1bd37844be/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Heb85495c4a7a4ca0b2693fc873714702C/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg"],"imageServer":"https://ae01.alicdn.com","summImagePathList":["https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hfb32348fa72641cfa5b35b32096a1186x/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Hb62fac3dabd24592a98a759b561f01224/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H8e58f960d9484c0ca8d37129c2be5946U/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/H5453513d37ec46259fe778e1bd37844be/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","https://ae01.alicdn.com/kf/Heb85495c4a7a4ca0b2693fc873714702C/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg"]},"inventoryInfo":{"totalAvailQuantity":12543,"totalQuantity":12543},"metaDataInfo":{"description":"R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon,Kupuj od sprzedawców w Chinach i na całym świecie. Ciesz się bezpłatną wysyłką, wyprzedażami, łatwymi zwrotami i ochroną kupujących!\nCiesz się ✓ bezpłatną wysyłką na cały świat! ✓ Limit czasu sprzedaży ✓ Łatwy zwrot","keywords":"Mobile Phone Chargers,Cellphones & Telecommunications, Cheap Mobile Phone Chargers,High Quality Cellphones & Telecommunications","ogDescription":"Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com","ogTitle":"6.37US $ 45% OFF|R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon|Mobile Phone Chargers| - AliExpress","ogurl":"//pl.aliexpress.com/item/4000056415362.html","title":"R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon|Mobile Phone Chargers| - AliExpress"},"mobileDisInfo":{"hasMobileDiscount":false},"offline":true,"packagingInfo":{"height":5,"inch_height":"1.97","inch_length":"3.94","inch_width":"3.94","length":10,"lot":false,"lotNum":"1","packageType":"sell_by_piece","pound_weight":"0.62","unitType":"część","weight":0.28,"width":10},"pageSizeInfo":{"hasNewSizeInfo":false,"hasSizeInfo":false},"priceInfo":{"discountPrice":{"actCurrencyFormatPrice":"US $6.37 - 12.09","actMaxDisplayPrice":"12.09","actMaxPrice":12.09,"actMinDisplayPrice":"6.37","actMinPrice":6.37,"actMultiCurrencyDisplayPrice":"6.37 - 12.09","actMultiCurrencyMaxPrice":"12.09","actMultiCurrencyMinPrice":"6.37","maxActMultiCurrencyPrice":12.09,"maxActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"minActMultiCurrencyPrice":6.37,"minActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $6.37","value":6.37},"rangePrice":true},"displayBulkInfo":false,"origPrice":{"currencyFormatPrice":"US $11.59 - 21.99","maxAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"maxDisplayPrice":"21.99","maxMultiCurrencyPrice":21.99,"maxPrice":21.99,"minAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $11.59","value":11.59},"minDisplayPrice":"11.59","minMultiCurrencyPrice":11.59,"minPrice":11.59,"multiCurrencyDisplayPrice":"11.59 - 21.99","multiCurrencyFormatPrice":"US $11.59 - 21.99","multiCurrencyMaxPrice":"21.99","multiCurrencyMinPrice":"11.59","rangePrice":true},"skuJson":"[{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735487\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447570#Gold for iphone\",\"skuId\":10000000126735487,\"skuIdStr\":\"10000000126735487\",\"skuPropIds\":\"201447570\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":489,\"discount\":\"45\",\"inventory\":489,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735486\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447569#silvery for iphone\",\"skuId\":10000000126735486,\"skuIdStr\":\"10000000126735486\",\"skuPropIds\":\"201447569\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":1619,\"discount\":\"45\",\"inventory\":1619,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735485\\\",\\\"p1\\\":\\\"10.99\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $10.99\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447568#R1 Gold\",\"skuId\":10000000126735485,\"skuIdStr\":\"10000000126735485\",\"skuPropIds\":\"201447568\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"10.99\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"10.99\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"10.99\",\"availQuantity\":490,\"discount\":\"45\",\"inventory\":490,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $10.99\",\"value\":10.99},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $19.99\",\"value\":19.99},\"skuCalPrice\":\"19.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"19.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"19.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735484\\\",\\\"p1\\\":\\\"10.99\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $10.99\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447567#R1 silvery\",\"skuId\":10000000126735484,\"skuIdStr\":\"10000000126735484\",\"skuPropIds\":\"201447567\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"10.99\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"10.99\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"10.99\",\"availQuantity\":1478,\"discount\":\"45\",\"inventory\":1478,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $10.99\",\"value\":10.99},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $19.99\",\"value\":19.99},\"skuCalPrice\":\"19.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"19.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"19.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735492\\\",\\\"p1\\\":\\\"6.37\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $6.37\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447571#R0 silvery\",\"skuId\":10000000126735492,\"skuIdStr\":\"10000000126735492\",\"skuPropIds\":\"201447571\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"6.37\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"6.37\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"6.37\",\"availQuantity\":2848,\"discount\":\"45\",\"inventory\":2848,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $6.37\",\"value\":6.37},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $11.59\",\"value\":11.59},\"skuCalPrice\":\"11.59\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"11.59\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"11.59\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735491\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:350452#Gold for Type-c\",\"skuId\":10000000126735491,\"skuIdStr\":\"10000000126735491\",\"skuPropIds\":\"350452\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":561,\"discount\":\"45\",\"inventory\":561,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735490\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:202115868#silvery for Type-c\",\"skuId\":10000000126735490,\"skuIdStr\":\"10000000126735490\",\"skuPropIds\":\"202115868\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":2098,\"discount\":\"45\",\"inventory\":2098,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735489\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:202115867#Gold android\",\"skuId\":10000000126735489,\"skuIdStr\":\"10000000126735489\",\"skuPropIds\":\"202115867\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":661,\"discount\":\"45\",\"inventory\":661,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}},{\"freightExt\":\"{\\\"disCurrency\\\":\\\"USD\\\",\\\"p0\\\":\\\"10000000126735488\\\",\\\"p1\\\":\\\"12.09\\\",\\\"p3\\\":\\\"USD\\\",\\\"p4\\\":\\\"990000\\\",\\\"p5\\\":\\\"0\\\",\\\"p6\\\":\\\"null\\\",\\\"p7\\\":\\\"{}\\\",\\\"p9\\\":\\\"US $12.09\\\"}\",\"skuAttr\":\"200009208:201447572#silvery android\",\"skuId\":10000000126735488,\"skuIdStr\":\"10000000126735488\",\"skuPropIds\":\"201447572\",\"skuVal\":{\"actSkuCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyCalPrice\":\"12.09\",\"actSkuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"12.09\",\"availQuantity\":2299,\"discount\":\"45\",\"inventory\":2299,\"isActivity\":true,\"optionalWarrantyPrice\":[],\"skuActivityAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $12.09\",\"value\":12.09},\"skuAmount\":{\"currency\":\"USD\",\"formatedAmount\":\"US $21.99\",\"value\":21.99},\"skuCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyCalPrice\":\"21.99\",\"skuMultiCurrencyDisplayPrice\":\"21.99\"}}]","skuPriceList":[{"skuAttr":"200009208:201447570#Gold for iphone","skuId":10000000126735487,"skuPropIds":"201447570","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":489,"inventory":489,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}},{"skuAttr":"200009208:201447569#silvery for iphone","skuId":10000000126735486,"skuPropIds":"201447569","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":1619,"inventory":1619,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}},{"skuAttr":"200009208:201447568#R1 Gold","skuId":10000000126735485,"skuPropIds":"201447568","skuVal":{"actSkuCalPrice":"10.99","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"10.99","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"10.99","availQuantity":490,"inventory":490,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $10.99","value":10.99},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $19.99","value":19.99},"skuCalPrice":"19.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"19.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"19.99"}},{"skuAttr":"200009208:201447567#R1 silvery","skuId":10000000126735484,"skuPropIds":"201447567","skuVal":{"actSkuCalPrice":"10.99","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"10.99","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"10.99","availQuantity":1478,"inventory":1478,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $10.99","value":10.99},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $19.99","value":19.99},"skuCalPrice":"19.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"19.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"19.99"}},{"skuAttr":"200009208:201447571#R0 silvery","skuId":10000000126735492,"skuPropIds":"201447571","skuVal":{"actSkuCalPrice":"6.37","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"6.37","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"6.37","availQuantity":2848,"inventory":2848,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $6.37","value":6.37},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $11.59","value":11.59},"skuCalPrice":"11.59","skuMultiCurrencyCalPrice":"11.59","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"11.59"}},{"skuAttr":"200009208:350452#Gold for Type-c","skuId":10000000126735491,"skuPropIds":"350452","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":561,"inventory":561,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}},{"skuAttr":"200009208:202115868#silvery for Type-c","skuId":10000000126735490,"skuPropIds":"202115868","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":2098,"inventory":2098,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}},{"skuAttr":"200009208:202115867#Gold android","skuId":10000000126735489,"skuPropIds":"202115867","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":661,"inventory":661,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}},{"skuAttr":"200009208:201447572#silvery android","skuId":10000000126735488,"skuPropIds":"201447572","skuVal":{"actSkuCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyCalPrice":"12.09","actSkuMultiCurrencyDisplayPrice":"12.09","availQuantity":2299,"inventory":2299,"isActivity":true,"optionalWarrantyPrice":[],"skuActivityAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $12.09","value":12.09},"skuAmount":{"currency":"USD","formatedAmount":"US $21.99","value":21.99},"skuCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyCalPrice":"21.99","skuMultiCurrencyDisplayPrice":"21.99"}}]},"productInfo":{"adminSeq":232364685,"categoryId":410204,"fromTaobao":false,"hbaFreight":false,"id":4000056415362,"lot":false,"multiCurrencyDisplayPrice":"US $11.59 - 21.99","multiUnitName":"części","numberPerLot":1,"oddUnitName":"część","openOfferPriceRule":true,"src":"offline","subject":"R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon","taobaoSellerName":"5"},"productTagInfo":{"boutique":false,"frMall":false,"installment":false,"madeInItaly":false,"otherPCTagMap":{},"rechargeProduct":false,"ruHidePruduct":false,"topItem":false,"x3MoneyBack":false},"promotionInfo":{"activity":true,"allProduct":false,"availableGroupShareActivity":false,"coinPreSale":false,"coinsEnough":true,"discount":45,"discountPromotion":true,"displayIcon":true,"enableMultiDiscount":false,"fireDeals":false,"fixedDiscountPromotion":false,"fixedFreeShipping":false,"fixedPromotionLeftDays":0,"fixedPromotionLeftHours":0,"fixedPromotionLeftMinutes":0,"fixedPromotionLeftSecs":0,"hbaFreeShipping":false,"memberPriceActivity":false,"preSale":false,"promotionLeftDays":73,"promotionLeftHours":0,"promotionLeftMinutes":0,"promotionLeftSecs":0,"purchaseLimitNumMax":0,"regularPriceActivity":false,"remainingTime":6230657527,"showStockPrompt":false,"superDeals":false},"propertyInfo":{"props":[{"attrName":"Nazwa marki","attrNameId":2,"attrValue":"WLMLBU","attrValueId":"203082856"},{"attrName":"Wyjście","attrNameId":200183266,"attrValue":"5 V/2.4A","attrValueId":"202196829"},{"attrName":"Porty USB","attrNameId":1061,"attrValue":"Brak","attrValueId":"350525"},{"attrName":"Certyfikat jakości","attrNameId":200205261,"attrValue":"ce","attrValueId":"202243826"},{"attrName":"Certyfikat jakości","attrNameId":200205261,"attrValue":"ROHS","attrValueId":"202243827"},{"attrName":"Certyfikat jakości","attrNameId":200205261,"attrValue":"FCC","attrValueId":"202243833"},{"attrName":"Certyfikat jakości","attrNameId":200205261,"attrValue":"CCC","attrValueId":"202243825"},{"attrName":"Interfejs wyjściowy","attrNameId":200009588,"attrValue":"Typ C","attrValueId":"201447575"},{"attrName":"Numer/Liczba modelu","attrNameId":3,"attrValue":"Wireless Charger","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Inne","attrValueId":"365311"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Nokia","attrValueId":"361797"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Blackberry","attrValueId":"365297"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"ZTE","attrValueId":"200005278"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Lenovo","attrValueId":"100012872"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"LG","attrValueId":"361795"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"XIAOMI","attrValueId":"200658765"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"MOTOROLA","attrValueId":"361796"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Uniwersalny","attrValueId":"350452"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"APPLE","attrValueId":"200041321"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"MEIZU","attrValueId":"200020177"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"TZY","attrValueId":"203231816"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Sony","attrValueId":"100012870"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Huawei","attrValueId":"200003854"},{"attrName":"Kompatybilny marka","attrNameId":200000661,"attrValue":"Samsung","attrValueId":"7470"},{"attrName":"Wsparcie Szybkie Ładowanie Technologii","attrNameId":200183267,"attrValue":"Qualcomm szybkie ładowanie 3.0","attrValueId":"202196841"},{"attrName":"Źródło zasilania","attrNameId":200001057,"attrValue":"Usb","attrValueId":"200005484"},{"attrName":"Źródło zasilania","attrNameId":200001057,"attrValue":"Gniazdo zapalniczki samochodowej","attrValueId":"200005482"},{"attrName":"Źródło zasilania","attrNameId":200001057,"attrValue":"Źródło A.C.","attrValueId":"200005483"},{"attrName":"Wejście","attrNameId":200182271,"attrValue":"5 V/2A","attrValueId":"202170874"},{"attrName":"Model Name","attrNameId":-1,"attrValue":"10W Wireless Car Fast Charger","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Material","attrNameId":-1,"attrValue":"PC+ABS vacuum plating","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Output voltage","attrNameId":-1,"attrValue":"Output voltage","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Color","attrNameId":-1,"attrValue":"Gold and Silver","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Induct distance","attrNameId":-1,"attrValue":"0-8mm","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Charging power","attrNameId":-1,"attrValue":"110K-205K Hz","attrValueId":"-1"},{"attrName":"Type","attrNameId":-1,"attrValue":"Wireless Charger/Quick Charger","attrValueId":"-1"}]},"referInfo":{},"sellerInfo":{"adminSeq":232364685,"boutiqueSeller":false,"companyId":241707460,"countryCompleteName":"China","encryptOwnerMemberId":"8pctgRBMALM5CHss3NhWPqyPxDGrMqrv6wdkfYSa+s4=","esRetailOrConsignment":false,"hasStore":true,"localSeller":false,"openTime":1518013185000,"openedYear":3,"payPalAccount":true,"plazaElectronicSeller":false,"ruConsignmentAndMarketPlace":false,"ruSelfOperation":false,"showPlazaHeader":false,"spanishPlaza":false,"storeName":"WLMLBU Official Store","storeNum":3624061,"storeURL":"//pl.aliexpress.com/store/3624061","topRatedSeller":false},"sellerPromiseInfo":{"hasNoReasonFreeReturn":false,"hasOverseaWarehouse":false,"returnPolicyGuarantees":[{"description":"easy_return_insurance_desc@easyReturnInsurance","id":17,"isValuable":true,"name":"easy_return_insurance_name@easyReturnInsurance","promiseInstanceId":"17-1"}],"returnPromise":{"brief":"returns1_bp@content","description":"returns1_bp@content","descriptionForSeller":"returns1seller_bp@content ","descriptionPretty":"returns1_bp@content ","detailDescription":"returns_details1_bp_tab@content ","id":2,"isValuable":false,"name":"servicename@return","oldPromiseId":"2","type":1},"sellerGuaranteePromiseList":[],"warranyDetailMap":{}},"siteInfo":{"siteType":"pol"},"skuInfo":{"hasSkuProperty":true,"productSKUPropertyList":[{"isShowTypeColor":false,"order":3,"showType":"none","showTypeColor":false,"skuPropertyId":200009208,"skuPropertyName":"Typ wtyczki","skuPropertyValues":[{"propertyValueDefinitionName":"R1 silvery","propertyValueDisplayName":"R1 silvery","propertyValueId":201447567,"propertyValueIdLong":201447567,"propertyValueName":"Ue","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hab9b8cb0269046a0b26c017891b613e7w/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hab9b8cb0269046a0b26c017891b613e7w/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"R1 silvery","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"R1 silvery"},{"propertyValueDefinitionName":"R1 Gold","propertyValueDisplayName":"R1 Gold","propertyValueId":201447568,"propertyValueIdLong":201447568,"propertyValueName":"Usa","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H241634c921494efda98ad95fd1d4f4caD/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H241634c921494efda98ad95fd1d4f4caD/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"R1 Gold","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"R1 Gold"},{"propertyValueDefinitionName":"silvery for iphone","propertyValueDisplayName":"silvery for iphone","propertyValueId":201447569,"propertyValueIdLong":201447569,"propertyValueName":"Au","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H3229fc59409947899ee2d14f6a5985783/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H3229fc59409947899ee2d14f6a5985783/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"silvery for iphone","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"silvery for iphone"},{"propertyValueDefinitionName":"Gold for iphone","propertyValueDisplayName":"Gold for iphone","propertyValueId":201447570,"propertyValueIdLong":201447570,"propertyValueName":"Uk","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/He27f84b7b86b4d09ae5d54a1d1fd0c6fm/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/He27f84b7b86b4d09ae5d54a1d1fd0c6fm/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"Gold for iphone","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"Gold for iphone"},{"propertyValueDefinitionName":"silvery android","propertyValueDisplayName":"silvery android","propertyValueId":201447572,"propertyValueIdLong":201447572,"propertyValueName":"To","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hc45a4eee0c7e4865869cd549b89113595/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hc45a4eee0c7e4865869cd549b89113595/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"silvery android","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"silvery android"},{"propertyValueDefinitionName":"Gold android","propertyValueDisplayName":"Gold android","propertyValueId":202115867,"propertyValueIdLong":202115867,"propertyValueName":"JP","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H0f98faf15dd4438d8c19482881f7fc177/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H0f98faf15dd4438d8c19482881f7fc177/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"Gold android","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"Gold android"},{"propertyValueDefinitionName":"silvery for Type-c","propertyValueDisplayName":"silvery for Type-c","propertyValueId":202115868,"propertyValueIdLong":202115868,"propertyValueName":"RSA","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hafdb6e564ea5437fabaa2464e24f96ack/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Hafdb6e564ea5437fabaa2464e24f96ack/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"silvery for Type-c","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"silvery for Type-c"},{"propertyValueDefinitionName":"Gold for Type-c","propertyValueDisplayName":"Gold for Type-c","propertyValueId":350452,"propertyValueIdLong":350452,"propertyValueName":"Uniwersalny","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H77ad31fa5f87412b80212e0c19b1a326d/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/H77ad31fa5f87412b80212e0c19b1a326d/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"Gold for Type-c","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"Gold for Type-c"},{"propertyValueDefinitionName":"R0 silvery","propertyValueDisplayName":"R0 silvery","propertyValueId":201447571,"propertyValueIdLong":201447571,"propertyValueName":"Es","skuPropertyImagePath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Ha0b298d07af644348d23f59134c581e20/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_640x640.jpg","skuPropertyImageSummPath":"https://ae01.alicdn.com/kf/Ha0b298d07af644348d23f59134c581e20/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_50x50.jpg","skuPropertyTips":"R0 silvery","skuPropertyValueShowOrder":1,"skuPropertyValueTips":"R0 silvery"}]}],"skuPropertyJson":"[[201447567,201447568,201447569,201447570,201447572,202115867,202115868,350452,201447571]]"},"tradeInfo":{"formatTradeCount":"363","tradeCount":363,"tradeCountUnit":"zamówienia"},"userInfo":{"currentTime":1632201341483,"regionCountryName":"United States","sessionId":"4302adc37779441482459516e0544390","userCountryCode":"US","userCountryName":"United States"},"videoInfo":{"approved":true,"videoEnv":"release","videoId":232667338580,"videoUid":"3709538077"}},"posterUrl":"https://ae01.alicdn.com/kf/H37e5edef253c471482141d4b4f2c6cb2D/R1-automatyczne-mocowanie-10W-bezprzewodowa-adowarka-samochodowa-dla-iPhone-Xs-Huawei-LG-podczerwieni-indukcyjna-Qi-bezprzewodowa.jpg_q50.jpg","price":"6.37","pureTitle":"R1 automatyczne mocowanie 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa dla iPhone Xs Huawei LG podczerwieni indukcyjna Qi bezprzewodowa ładowarka uchwyt samochodowy telefon","reviewsListUrl":"/items/reviews-4000056415362p1.html","uploadDate":"2018-02-07T06:19:45.000Z","videoUrl":"http://cloud.video.taobao.com/play/u/2675628091/p/1/e/6/t/1/232667338580.mp4"},"isCrawler":true,"lang":"pl","reviewsListDTO":{"i18nView":"View","pageItemList":[{"active":"1","pageNum":"1","url":"/items/reviews-4000056415362p1.html"},{"active":"0","pageNum":"2","url":"/items/reviews-4000056415362p2.html"},{"active":"0","pageNum":"3","url":"/items/reviews-4000056415362p3.html"},{"active":"0","pageNum":"4","url":"/items/reviews-4000056415362p4.html"},{"active":"0","pageNum":"-1","url":""},{"active":"0","pageNum":"41","url":"/items/reviews-4000056415362p41.html"}],"itemReviewsStarDTO":{"avgStarLevel":3,"avgStarProportion":"60%","fiveStarNum":241,"fiveStarProportion":"59%","fourStarNum":44,"fourStarProportion":"10%","itemId":4000056415362,"oneStarNum":57,"oneStarProportion":"14%","rateNum":406,"threeStarNum":0,"threeStarProportion":"0%","twoStarNum":22,"twoStarProportion":"5%"},"prevUrl":"","reviewsData":[{"buyerAddFbContent":"Ok","buyerAddFbTime":"2020-05-12 03:59:13","buyerEvalImages":["U1dcad8714c9849418c70532929beff07E.jpg","Ud9070f9ff49148ea9bd4c34b9245f25bs.jpg","U242b78c1783142549fd60c38e1286916O.jpg","U2464894e152b43c99b5ab532d2fd3c61Y.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Objednane 9.42020 a prislo 11.5.2020 spokojna funguje ","buyerName":"t*** ","countryCode":"SK","evaluationId":10017136024529453,"itemId":4000056415362,"logistics":"China Post Registered Air Mail","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"UK"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/10017136024529453.html","validEvalTime":"2020-05-12 03:58:24"},{"buyerAddFbContent":"Doskonałe ładowanie, wszystko działa dobrze, ale tylko dla cienkich smartfonów, moja nie całkowicie się zaciska.","buyerAddFbImages":["U0b2efe8bb2e645b2841e874f81a9fc37c.jpg"],"buyerAddFbTime":"2020-11-11 23:25:40","buyerEvalImages":["Ua74a0170d0844a16aff002d7b82ca559b.jpg","U5443140cacfa49d9a44107b11477dafaF.jpg","U25a00677bc5a476e89856dc8f0ce9a93O.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Wielkie dzięki sprzedawcy za jakość towarów i szybką dostawę. Paczki miały pięć, co jest bardzo wygodne. Pakowanie jest świetne. Wszystko działa dobrze.","buyerName":"V***a","countryCode":"RU","evaluationId":20016371405146863,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress Standard Shipping","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"RSA"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/20016371405146863.html","validEvalTime":"2020-11-11 23:11:46"},{"buyerEvalImages":["Ud14c31c6612549a4867c5bc8626ee44fR.jpg","Uda026f61105247e5b1225b6930330a92G.jpg","U8660b74800324364bace38f6ccd37d00W.jpg","Udb718fe1a0ae4370b11d85c21e778e05j.jpg","U292b224ef23b46cdbc53006603975dbfw.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Towar przyszedł cały, bez uszkodzeń\nOdpowiada opisowi\nUchwyt jest jeden I nie pasuje wszędzie tam, gdzie chciałbym zastosować tę ładowarkę.","buyerName":"M*** ","countryCode":"RU","evaluationId":20012269094450396,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress Standard Shipping","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"EU"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/20012269094450396.html","validEvalTime":"2020-07-27 04:57:02"},{"buyerEvalImages":["U2ce5701fec9b4caea56bbdae18f84631a.jpg","U5085b2877b8649f79719d5879118a8d3u.jpg","U10e3e3a397b7475080da2794cf5eeaabE.jpg","U08c8d112f8c64e139e11a258ee13ca84m.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Przybył dobrze zapakowane, nienaruszone, polecam, dzięki sprzedawcy, przybył szybko.","buyerName":"W***a","countryCode":"PE","evaluationId":60022726470234021,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress Standard Shipping","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"UK"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/60022726470234021.html","validEvalTime":"2021-05-20 18:21:50"},{"buyerEvalImages":["U5af28c4b8028424a88e1a36474a62886v.jpg","Ufee76ed2db9e4f3ea5446b7c360a92a36.jpg","U183be7cd56a7471b87fb733e3d89cccfi.jpg","U18c6d24547594cb29d03417fbbb4d3ead.jpg","U2e73fcfec2fc48a9a60b2935271ae9e9F.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Przybywam w idealnym stanie, wszystkie funkcjonalne bardzo dobrze zalecane na 100%, dla tych, którzy zażądali od siebie ładowarki, na przykład wejście \"C\" łączy się z telefonem i krokiem powrót, a następnie umieścić na stojaku i obciążenia","buyerName":"P***s","countryCode":"CL","evaluationId":40532982461112230,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress 无忧物流-标准","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"Universal"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/40532982461112230.html","validEvalTime":"2019-11-27 02:44:10"},{"buyerAddFbContent":"Bardzo zadowolony z niego działa dobrze","buyerAddFbTime":"2019-09-22 21:10:19","buyerEvalImages":["U2297db020c30487d8406ccf052aa95700.jpg","Ubca3adbd54054ff58a2ebb901ecb4054e.jpg","U6a19aa70f8eb41a8bc2f7e7bf421f015N.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Świetny przedmiot! Kupiłem mojego ojca jako prezent. Jestem z tego zadowolony! Jakość na wysokości!","buyerName":"G***s","countryCode":"US","evaluationId":40514072603019358,"itemId":4000056415362,"logistics":"e邮宝","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"US"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/40514072603019358.html","validEvalTime":"2019-09-22 21:10:02"},{"buyerEvalImages":["U7d7ff79b1a4a45679d08413a6f2851d34.jpg","U77f5ebc343bf48368a988712929f7be7u.jpg","Ua18e652557ac483b8c6b64a5e02dbe21I.jpg","Ud41825a5b64f4afdbb2a78c1aa240010B.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Ładowania w pełni pasuje do opisu. Wszystko jest w porządku, tylko bez przyspieszone ładowanie, pięć woltów. Dziękuję ci!","buyerName":"S***y","countryCode":"RU","evaluationId":20014107433631165,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress Standard Shipping","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"Universal"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/20014107433631165.html","validEvalTime":"2020-09-21 09:10:53"},{"buyerEvalImages":["Udee21be5b2454c60a4e712bf0b3bcb47d.jpg","Uf3e0a530af8a464ba6f5e83786b8365em.jpg","Ub9c7c5234dc64ae88b3e6d14624b2201y.jpg","U4a8b3779cfe748459a9fdc58e22b12e0C.jpg","U37e745601b1a423eb496f48827611497O.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Przyszedł szybko, działa idealnie. Dobrze prawdziwy opis. Pudełko przyszedł trochę pomarszczony, ale nic, co mogłoby zagrozić produkt. Naprawdę mi się podobało.","buyerName":"L***o","countryCode":"JP","evaluationId":60003393671604018,"itemId":4000056415362,"logistics":"AliExpress Standard Shipping","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"RSA"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/60003393671604018.html","validEvalTime":"2020-10-20 01:17:00"},{"buyerAddFbContent":"Ekran jest dobry działa idealnie.","buyerAddFbTime":"2019-09-04 23:23:48","buyerEvalImages":["U3662e73ba0ad49e1bc0064914a6182166.jpg","Uc4ae04b78f434cc987757c25137e7124k.jpg","Ue6bba79be29d4f63b7229d7e9fce75e8h.jpg"],"buyerEvalStarLevel":5,"buyerEvalStarLevelProportion":"100%","buyerFeedback":"Ładowanie jest doskonałe, wygodny uchwyt. Dostarczone szybko za dwa i pół tygodnia.","buyerName":"R***k","countryCode":"US","evaluationId":40378608962226177,"itemId":4000056415362,"logistics":"ePacket","productSkus":[{"skuPropertyName":"Plug Type","skuPropertyValueName":"AU"}],"reviewUrl":"/items/reviews-4000056415362/40378608962226177.html","validEvalTime":"2019-09-04 23:23:16"}],"page":1,"nextUrl":"/items/reviews-4000056415362p2.html","maxPage":41,"i18nGoto":"Go To","i18nPage":"Page","urlTpl":"/items/reviews-4000056415362p${page}.html"},"serviceLocation":"us-east","isPPC":false,"i18nresources":{"supportLanguage":"pl"},"crossLinkView":{"channelCrossLinkItemList":[{"channelCrossLinkList":[{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200215191/etui-z-funkcj---adowania-baterii.html","name":"Etui z funkcją ładowania baterii","noFollow":false,"remark":"","target":"Etui z funkcją ładowania baterii"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200216991/obudowa-telefonu.html","name":"Obudowa telefonu","noFollow":false,"remark":"","target":"Obudowa telefonu"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200217751/-adowarki-bezprzewodowe.html","name":"Ładowarki bezprzewodowe","noFollow":false,"remark":"","target":"Ładowarki bezprzewodowe"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200217746/-adowarki-samochodowe.html","name":"Ładowarki samochodowe","noFollow":false,"remark":"","target":"Ładowarki samochodowe"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205726016/cz--ci-i-akcesoria-do-powerbank-oacute-w.html","name":"Części i akcesoria do powerbanków","noFollow":false,"remark":"","target":"Części i akcesoria do powerbanków"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205940402/gan--adowarki.html","name":"GaN ładowarki","noFollow":false,"remark":"","target":"GaN ładowarki"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205873915/szybkie--adowarki.html","name":"Szybkie ładowarki","noFollow":false,"remark":"","target":"Szybkie ładowarki"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205944601/telefon-kom-oacute-rkowy-sterylizator.html","name":"Telefon komórkowy sterylizator","noFollow":false,"remark":"","target":"Telefon komórkowy sterylizator"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/5092201/wzmacniacze-sygna-u.html","name":"Wzmacniacze sygnału","noFollow":false,"remark":"","target":"Wzmacniacze sygnału"}],"channelTitlePlusKeywords":"categroy"}]},"i18nresouces":{"supportLanguage":"pl"},"i18n":{"supportLanguage":"pl"},"topRecommendListView":{"recommendItemViewList":[{"averStar":"4.5","maxPrice":"US $14.99","minPrice":"US $8.99","orderNum":"2181","percent":"90.0","productId":"1005001757699412","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Ha76e4231329544b98843ce1f937f4dae0.jpg_q50.jpg","productTitle":"Inteligentny czujnik automatyczne mocowanie bezprzewodowa ładowarka samochodowa stojak wylot powietrza wielofunkcyjny uchwyt telefonu Auto bezprzewodowy uchwyt ładowania","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005001757699412.html"},{"averStar":"4.6","maxPrice":"US $14.74","minPrice":"US $8.84","orderNum":"250","percent":"91.99999","productId":"1005002334698840","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/H3cddb50be9714c5996bd33a65e2d760aR.jpg_q50.jpg","productTitle":"Bezprzewodowa ładowarka samochodowa Qi czujnik podczerwieni elektryczne mocowanie bezprzewodowe ładowanie uchwyt telefonu komórkowego bezprzewodowa ładowarka do iphone'a","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005002334698840.html"},{"averStar":"4.5","maxPrice":"US $8.32","minPrice":"US $4.99","orderNum":"656","percent":"90.0","productId":"1005002328164309","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Hcb600d0135874ab8b400ec7405c694f6w.jpg_q50.jpg","productTitle":"15W szybka ładowarka samochodowa bezprzewodowa klimatyzacja Vent elektryczny bezprzewodowy uchwyt do ładowania telefonu IPhone i telefonu z systemem Android","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005002328164309.html"},{"averStar":"4.7","maxPrice":"US $3.84","minPrice":"US $0.01","orderNum":"1228","percent":"93.99999","productId":"1005002293538872","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Hb3bc6a1af3ae4dc9a651a99bdfb638a3O.jpg_q50.jpg","productTitle":"10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa Air Vent góra uchwyt telefonu dla iPhone XS Max Samsung S9 Xiaomi MIX 2S Huawei Mate 20 Pro 20 RS","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005002293538872.html"},{"averStar":"4.4","maxPrice":"US $8.22","minPrice":"US $0.59","orderNum":"1192","percent":"88.0","productId":"1005001414221093","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Ha195c1cee0f04b36919027014f0898d57.jpg_q50.jpg","productTitle":"Automatyczne mocowanie szybkie ładowanie uchwyt samochodowy telefon dla iPhone 12 11 8 dla Samsung telefon komórkowy 10W bezprzewodowa ładowarka samochodowa","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005001414221093.html"},{"averStar":"4.5","maxPrice":"US $3.68","minPrice":"US $2.94","orderNum":"268","percent":"90.0","productId":"1005001683234634","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Hd569e927909e4ee1bed77470c5259984w.jpg_q50.jpg","productTitle":"Bezprzewodowa ładowarka samochodowa uchwyt QI zamontować czujnik podczerwieni szybkie ładowanie dla Samsung S10 S9 S8 iPhone X XR XS11 8 automatyczne mocowanie","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005001683234634.html"},{"averStar":"4.4","maxPrice":"US $21.98","minPrice":"US $10.77","orderNum":"4710","percent":"88.0","productId":"4000495067069","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Hbb5d64df449c4ade9f7ce6e558a864e8R.jpg_q50.jpg","productTitle":"FLOVEME-uchwyt na telefon komórkowy automatyczny Qi, 10W, bezprzewodowa, ładowarka samochodowa, inteligentna, na podczerwień, czujnik uchwyt do wentylacji, stojak na telefon komórkowy","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/4000495067069.html"},{"averStar":"4.8","maxPrice":"US $7.93","minPrice":"US $0.39","orderNum":"460","percent":"96.0","productId":"4001194103136","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Ha64b65e4496d4215adeb6466ff79b882K.jpg_q50.jpg","productTitle":"Inteligentny czujnik uchwyt samochodowy do telefonu szybkie ładowanie bezprzewodowe ładowarki uniwersalny uchwyt samochodowy do iphone'a do bezprzewodowego ładowania Huawei AI","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/4001194103136.html"},{"averStar":"4.7","maxPrice":"US $4.89","minPrice":"US $4.21","orderNum":"2298","percent":"93.99999","productId":"4000836905499","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/H6cf4923f48694b1a9d0793a812218864p.jpg_q50.jpg","productTitle":"Jellico Gravity uchwyt samochodowy na telefon Air Vent Clip Mount uchwyt na telefon komórkowy w samochodzie na iPhone 12 11 X Samsung S21 uchwyt samochodowy","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/4000836905499.html"},{"averStar":"4.7","maxPrice":"US $10.65","minPrice":"US $7.99","orderNum":"260","percent":"93.99999","productId":"1005001971115774","productImage":"//ae01.alicdn.com/kf/Ha01e0ab11640464ca10f1de48e63bb3bl.jpg_q50.jpg","productTitle":"Tylna kamera samochodowa Wifi HD noktowizor widok z tyłu kamera bezprzewodowy wodoodporny Wifi kamera cofania 12V wsparcie Android i Ios","reviewNum":"0","url":"//pl.aliexpress.com/i/1005001971115774.html"}]},"site":"pol","isSeoP4p":false,"i18nResources":{"supportLanguage":"pl"},"breadcrumbView":{"broadPage":false,"channelCrossLinkItem":{"channelCrossLinkList":[{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200215191/etui-z-funkcj---adowania-baterii.html","name":"Etui z funkcją ładowania baterii","noFollow":false,"remark":"","target":"Etui z funkcją ładowania baterii"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200216991/obudowa-telefonu.html","name":"Obudowa telefonu","noFollow":false,"remark":"","target":"Obudowa telefonu"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200217751/-adowarki-bezprzewodowe.html","name":"Ładowarki bezprzewodowe","noFollow":false,"remark":"","target":"Ładowarki bezprzewodowe"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200217746/-adowarki-samochodowe.html","name":"Ładowarki samochodowe","noFollow":false,"remark":"","target":"Ładowarki samochodowe"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205726016/cz--ci-i-akcesoria-do-powerbank-oacute-w.html","name":"Części i akcesoria do powerbanków","noFollow":false,"remark":"","target":"Części i akcesoria do powerbanków"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205940402/gan--adowarki.html","name":"GaN ładowarki","noFollow":false,"remark":"","target":"GaN ładowarki"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205873915/szybkie--adowarki.html","name":"Szybkie ładowarki","noFollow":false,"remark":"","target":"Szybkie ładowarki"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/205944601/telefon-kom-oacute-rkowy-sterylizator.html","name":"Telefon komórkowy sterylizator","noFollow":false,"remark":"","target":"Telefon komórkowy sterylizator"},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/5092201/wzmacniacze-sygna-u.html","name":"Wzmacniacze sygnału","noFollow":false,"remark":"","target":"Wzmacniacze sygnału"}],"channelTitlePlusKeywords":"categroy"},"formatResultCounts":"0","freeShippingCounts":0,"pathList":[{"href":"https://pl.aliexpress.com/","name":"Strona główna","noFollow":false},{"href":"https://pl.aliexpress.com/all-wholesale-products.html","name":"Wszystkie kategorie","noFollow":false},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/509/cellphones-telecommunications.html","name":"Cellphones & Telecommunications","noFollow":false},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/200084017/mobile-phone-accessories.html","name":"Mobile Phone Accessories","noFollow":false},{"href":"https://pl.aliexpress.com/category/100003571/mobile-phone-chargers.html","name":"Mobile Phone Chargers","noFollow":false}],"productCounts":0,"showMicrodata":false,"smartQuery":false,"zeroResult":false},"qaListView":{},"seoNormalPageView":{"gallery":false,"lang":"PL","showDiscount":false,"spmBId":"12057483","testFlag":false},"frontAbInfo":{"bucketId":"bucket_2","businessKey":"seo_pc_detail_test"}}}; window.houyiItemData = {}; window.houyiCouponData = {}; window.houyiSeoDetailDesc = {}; window.houyiSeoDetailDesc = {"seo.detail.page.houyi.coupon.got":"Już otrzymany ","seo.detail.page.houyi.coupon.get":"Dostać","seo.detail.page.houyi.coupon.success.main":"dobrze","seo.detail.page.houyi.newcomer.items":"Towar nowoprzybyły ","seo.detail.page.houyi.coupon.desc":"kupon nowego użytkownika ","seo.detail.page.houyi.coupon.success.desc":"Twój kupon został odebrany ","seo.detail.page.houyi.coupon.fail.desc":"Nie udało się uzyskać kuponu ","seo.detail.page.houyi.item.recommend":"klienci również oglądali ","seo.detail.page.houyi.coupon.hot":"gorąco ","image.search.sort.order":"Zamówienia"}; window.AES_CONFIG = window.AES_CONFIG || {}; AES_CONFIG.pid = "3cB6wx"; AES_CONFIG.user_type = "13";
Strona główna > Wszystkie kategorie > Cellphones & Telecommunications > Mobile Phone Accessories >

Mobile Phone Chargers